Doneer nu

2015

RadboudUMC STOPhersentumoren chequeDoel van dit project:  Het doel van het hier voorgestelde onderzoek is om de informatie omtrent NAB2-STAT6 fusie-varianten in de unieke serie van SFTs/HPCs die we hebben verzameld te correleren aan het klinisch gedrag van deze tumoren. Dit moet resulteren in een significant verbeterd, meer objectief graderingssysteem. Daarmee kan voor de individuele patiënt met een meningeale SFT/HPC de prognose beter worden ingeschat en (mede op geleide daarvan) de beste behandeling worden gekozen. 

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 6.987,75- euro uit bestemmingsfonds Meningeomen per 1 november 2015

ErasmuMC TUdelft STOPhersentumorenDoel van dit project:  Om te onderzoeken het gebruik van glutathion - geconjugeerd polymeervesicles voor gelokaliseerde afgifte van therapeutische middelen , b.v. radiosensibiliserende agenten in combinatie met radionucliden bij de therapie van humane hersentumoren.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 120.987,- euro per 1 november 2015

ErasmusMC PimFrench STOPhersentumorenDoel van dit project:  De afdeling neuro-oncologie van het Erasmus MC heeft als hoofddoel het verbeteren van de behandeling van glioom patiënten. Dit kan bereikt worden door het immuunsysteem zodanig te activeren dat deze de tumor herkent en aanvalt. Het einddoel van dit project is om patiënt eigen T-cellen te modificeren zodat deze zich richten tegen cellen met een IDH1R132H mutatie. Hierbij zullen eerst T-cellen die het IDH1R132H epitoop herkennen geïdentificeerd worden, waarna de IDH1R132H–specifieke T-cel receptoren geïsoleerd worden voor verdere testen en ter voorbereiding voor een klinische trial.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 90.000,- euro per 1 november 2015

PieterWesseling Radboud VUmc STOPhersentumorenDoel van dit project:  Grondige karakterisering van de immunosuppressieve micro glioma weefsel in verband met siaalzuren en hun receptoren zal de rationale gedetailleerdere mechanistische studies en de identificatie van nieuwe therapeutische doelwitten vormen voor gliomen . Deze en de reeds gedefinieerde siaalzuur remmer kan vervolgens worden gebruikt voor het therapeutisch doeleinden.Hhet si- zuur / Siglec route therapie zal werkzaamheid bij glioompatiënten doen toenemen in de nabije toekomst .

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 148.092,- euro per 1 november 2015

VUmc cheque STOPhersentumorenDoel van dit project:  Hierbij willen we een 6-maandelijkse extensie-aanvraag indienen om de tijd te overbruggen die nodig is om externe financiering van dit project te waarborgen. We hebben een KWF-aanvraag in mogen dienen in de zomer van 2015 en verwachten tot het voorjaar en tot uiterlijk in de zomer 2016 nodig te hebben om dit project door KWF, NWO-STW en/of eScience gefinancieerd te krijgen. Gedurende de aangevraagde overbrugging zijn we van plan de volgende stappen uit te voeren;
(1) Onze aanpak herhalen op een onafhanlijk panel van cellijnen testen en daarmee de validiteit van onze dubbel en triple-drug synergy onafhankelijk bevestigen.
(2) Bio-markers identificeren die voorspellend zijn voor het optreden van van dual/triple synergie.
 

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 36.000,- euro per 1 november 2015

VUMC CCA Amsterdam STOPhersentumorenDoel van dit project:  Dit project is gericht op het optimaliseren van de diagnostiek en behandeling van patiënten met een lager-gradig glioom.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 60.000,- euro per 1 november 2015

VUMC Tomwurdinger StophersentumorenDoel van dit project:   Het eindresultaat van dit 6-maanden project is een complete dataset voor een KWF aanvraag om een volledige preklinische analyse van R243/TMZ teneinde een klinische trial
te bewerkstelligen, analoog aan de succesvolle route die we voor WEE1 en NOTCH hebben gevolgd.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 42.000,- euro per 1 november 2015

ErasmusMC STOPhersentumoren1Doel van dit project:   Het eindresultaat van dit project zal zijn dat er 1) een gekarakteriseerd in vitro en in vivo model voor mutant IDH1 tumoren beschikbaar is, 2) dat er aanwijzingen zijn welke specifieke moleculaire eigenschappen een rol spelen bij de kweekbaarheid van deze tumoren, 3) inzicht is verkregen in de IDH-­‐1 mutatie-­‐afhankelijkheid van tumorgroei en 4) middelen zijn geïdentificeerd die aangrijpen op IDH1 gemuteerde glioomcellen

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 106.500,- euro per 1 november 2015

WilliamLeenders STOPhersentumoren RadboudUMCDoel van dit project:   De milestones van dit project zijn: Generatie van een set van isogene GBM cellijnparen voor relevante synthetic lethality/induced essentiality genen Inzicht in het mechanisme dat verantwoordelijk is voor de in vivo resistentie van E98 GBM xenograft tegen MET inhibitors Identificatie van drugs uit de Prestwick library die binnen isogene cellijnparen differentiële activiteit laten zien (mbt MET, CDKN2 en PTEN) 

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 125.000,- euro per 1 november 2015

MUMC STOPhersentumorenDoel van dit project:   Het onderzoek naar chloroquine en de behandeling voor hersentumoren verder ontwikkelen.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 45.854,- euro per 1 november 2015

VUMC kinderhersentumoren STOPhersentumoren EstherHullemanDoel van dit project:  Het doel van dit project is om middels laboratoriumexperimenten te onderzoeken of de AXXL inhibitor E428 in combinatie met de HDAC inhibitor panobinostat ebruikt kan worden in de behandeling van diffuus intrinsiek ponsglioom (DIPG) en/of andere kwaadaardige hersentumoren. Streven is om binnen 1 jaar alle gegevens over effectiviteit en opname in het brein in de verschillende diermodellen te verzamelen, zodat bepaald kan worden of R428 en/of panobinostat geïmplementeerd kan worden in behandelstudies. Beoogd wordt om voor een dergelijk vervolgtraject aansluitend een KWF- of KIKA aanvraag in te dienen.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 15.100,- euro uit bestemmingsfonds Kinderhersentumoren per 1 november 2015