Doneer nu

2011

MartineLamfers SiegerLeenstra STOPhersentumorenDoel van dit project: Het eindresultaat van dit project zal zijn dat er in vitro en/of in vivo modellen beschikbaar zijn die het complete spectrum van histologische en moleculaire subtypes van gliomen omvat. Wanneer wij dit tot onze beschikking hebben, zal dit het fundament vormen voor vervolgonderzoek en voor samenwerking met andere groepen, en een unieke pre zijn bij projectaanvragen bij verschillende subsidieverleners.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 189.000,- euro per 4 oktober 2011

 

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 145.000,- euro per 4 oktober 2011

PimFrench STOPhersentumorenDoel van dit project: Het doel van deze studie is om de predictieve waarde van CIMP op een groter sample cohort uit de EORTC 26951 studie te confirmeren.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 83.700,- euro per 4 oktober 2011

Doel van dit project: Om de behandeling van patiënten met hooggradige gliomen (HGG) substantieel te verbeteren is het noodzakelijk om de huidige praktijk van het een-voor-een uittesten van nieuwe middelen te verlaten en over te schakelen naar een opzet waarbij er direct naar een optimale combinatie van middelen wordt toegewerkt. In dit project willen we met toepassing van “state-of-the-art” preklinische modellen en technieken dit concept preklinisch valideren en hiermee tegelijkertijd voor twee behandelingsmodaliteiten (remmers van herstel van DNA schade en signaal transductie remmers) de meest veelbelovende combinaties van geneesmiddelen bepalen voor verder klinisch onderzoek naar de behandeling van deze dodelijke ziekte.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 175.000,- euro per 4 oktober 2011