Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 60.000,- euro  per 1 november 2016

 

Doel van dit project:  Door middel van sequentiesoftware kunnen bio-informatici bijvoorbeeld voor een groot aantal ziektes aan de hand van de DNA-sequentie bepalen of een persoon drager is van de ziekte. Op dit moment is het al mogelijk om met bijvoorbeeld microarray technologie (analyseren van genexpressie) of massa-spectrometrie (analyseren van eiwitexpressie) aan te geven welke behandelingsmethode het meest geschikt is voor iemand met hersenkanker. Met een bio informatica databse kun je nog veel meer ontdekken in het DNA van een hersentumor. De ontwikkeling van nieuwe medicijnen of gezonde voedingsmiddelen (probiotica) is zonder bio-informatica niet meer denkbaar.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 60.000,- euro  per 1 november 2016.

Beoogd einderesultaat:
In laboratoria wordt data gegenereerd door het uitvoeren van een experimenteel onderzoek. De moleculaire bioloog tracht zijn vragen te beantwoorden uit zijn laboratorium gegenereerde data. De bio-informaticus doet hetzelfde maar met gegevens die hij zelf niet heeft gegenereerd, maar wel heeft gekregen van een moleculaire bioloog. Bio-informatica is de wetenschap die tot doel heeft de biologische kennis te verrijken door kennis uit de informatica toe te passen op biologische data. De bio-informatica is dan ook meer een biologische discipline dan een sub domein van de informatica.

Kenmerkend voor bio-informatica is dat er relaties worden gelegd tussen de vele gegevens. Zo worden stukken vergelijkbaar DNA gezocht, eiwitten met vergelijkbare expressiepatronen, genetische afwijkingen die bovengemiddeld aanwezig zijn bij mensen met een bepaalde erfelijke ziekte, etc. Onmisbaar bij onderzoek naar het bepalen van juiste behandelingsmethodes voor ernstig zieken en bij het ontwikkelen van medicijnen.

VUmc Bio informatica Expertisecentrum verenigt alle bio informatici van het VUMC hersentumor centra. Het maakt kennis en advies op het gebied van bio informatica beschikbaar voor alle hersentumor onderzoekers van het VUmc en later voor alle hersentumorcentra in Nederland.

 

 

Pin it

Voer actie

Maak gratis en binnen een paar minuten een totaal eigen actiepagina met betaalmodule aan.

Laat iedereen zien waar je voor gaat en begin online donaties te werven op www.STOPhet.nl

StopBrains STOPhet actie voor stophersentumoren hersentumor onderzoek

Lotgenoten contact

Het is fijn om met anderen te praten die in soort gelijke situaties zitten.

facebookicon

STOPhersentumoren.nl heeft daarvoor de grootste lotgenoten contact groep. Klik HIER om daartoe toegang te krijgen.

Blogs

Lees de verhalen van onze bloggers, mensen die allemaal iets te maken hebben met hersentumoren.

Wat maken zij mee?
Van patiënt tot naaste, van onderzoeker tot arts. Iedereen kan bloggen. Lees of blog je met ons mee?

Klik HIER om naar de bloggers toe te gaan.

   logo hersentumor blogger blogs stophersentumoren